ProfileArchive

 

Webbaseret løsning gør det let at søge i Profile databaser

ProFile Archive er en browser baseret søgemaskine, der via et meget enkelt og brugervenligt design gør det muligt at søge efter og se sager, dokumenter og vedhæftninger i Notes databaser. ProFile Archive giver mulighed for fritekst søgninger i udvalgte ProFile databaser og returnerer, med et enkelt klik, alle de dokumenttyper hvor det søgte optræder. En optimal løsning for at skabe hurtigt overblik i aktive databaser eller mulighed for at søge information i gamle databaser.

 

Enkel og intuitiv søgefunktion

Søgningen foretages ved først at vælge hvilke datakilde/ProFile database der skal søges i. Herefter angives søgeordet i indtastningsfeltet. Søgningen foretages som traditionel Notes fritekst søgning og respekterer brugerens rettigheder.

Søgeresultatet kan efterfølgende sorteres i dokumenttyper, ved at klikke på de respektive dokumenttype faneblade, øverst i søgeresultatet, og/eller filtreres via type-ahead filtreringen i feltet i højre side over søgeresultatet. Derudover kan hver kolonne sorteres ved at klikke på kolonne overskriften. 

 

Indbygget hjælpefunktion

En række steder i løsninger er der indbygget kontekst bestemt hjælp. Hjælpen kan typisk aktiveres ved at klikke på den pågældende sektions overskrift. Såfremt der er hjælp tilknyttet overskriften vil markøren skifte til et spørgsmålstegn når musen føres hen over overskriften. Ved klik med musen vil hjælpen fremkomme i en popop boks. 

 

Dokumentoplysninger

Ved klik på et søgeresultats titel hentes detaljer om det pågældende dokument samt en træstruktur der viser hvorledes dokumentet ligger placeret i ProFile træstrukturen. Her er det muligt at se oplysningerne om det pågældende dokument samt en dokumentets eksakte placering i træstrukturen. Træstrukturen viser hele hierakiet fra mappen og ned, og ikke blot de dokumenter indeholder det søgte ord. Derved giver det mulighed for, ikke blot at overskue dokumentets placering, men yderligere at navigere rundt i resten af mappens indhold. 

Såfremt der klikkes på en vedhæftning, som er symboliseret med et papirklip ikon, vil denne vedhæftning blive forsøgt vist i dokument indholds sektionen i venstre kolonne. Dette kræver naturligvis at dokumentet er af en type der kan vises i en browser. Eksempler på dette er pdf, gif, jpg og png filer, Såfremt filen er af en type der ikke er understøttet af browseren. f.eks. doc, xls m.m. vil der i stedet fremkomme en boks med titlen på dokumentet samt en knap der giver mulighed for at åbne dokumentet. Dokumentet vil så blive åbnet med det program det er associeret med.

 

Kontakt os og hør mere

For yderligere information om arkivering af databaser kan du kontakte Stephen Hall Reusch på sha@convergens.dk eller telefon 7020 3820.