Struktureret håndtering af data og dokumenter

- grundlaget for sammenhængende digitalisering

Vores forretningsmæssige fokus er it-understøttelse af arbejdsgange i større offentlige og private organisationer. Dels for at optimere og effektivisere forretningsprocesser, dels for at forbedre kvaliteten af den service, der ydes til kunder og brugere.

Vores idé er at skabe struktur i organisationens indsamling og udveksling af data ved at bygge bro mellem relevante it-systemer. På det korte sigt for at gøre det hurtigere og lettere at samarbejde om dataudveksling og at kunne genfinde information. På det lange sigt at kunne udvikle procesportaler, der virkelig kan gøre en positiv forskel for organisationens måde at arbejde på.

Vores løsninger omfatter blandt andet: