Samarbejdspartnere

Convergens udvikler og implementerer løsninger til vores kunder og samarbejder med flere partnere om de bedste platforme at udvikle på. Vi samarbejder med både nationale og internationale partnere:

 

 

 

De fleste af Convergens' egenudviklede løsninger er baseret på software fra IBM. Software som Convergens kan bistå kunderne med rådgivning omkring i relation til anskaffelse, fornyelse, etc.

www.ibm.dk

 

 

 

Convergens og KMD har et formaliseret samarbejde omkring etablering af snitflader mellem ESDH-systemer og KMD's fagsystemer.

www.kmd.dk

 

 

 

LogIT udvikler blandt andet følgende løsninger: LogIT Answer, LogIT SMS, LogIT Portal.

www.logit.dk

 

 

 

Pedab er Convergens' distributør af IBM software. Convergens og Pedab har samarbejdet gennem en årrække og kan sammen tilbyde kunderne unik rådgivning om sammensætning af licenspakkerne fra IBM.

www.pedab.dk

 

 

Convergens forhandler Single Sign-oOn løsningen Web Booster ESSO fra Puakma.

www.puakma.net