Om os

Convergens - en del af Dafolo-koncernen

I april 2016 indgik Convergens og Dafolo en aftale om at forene kræfterne og styrke positionen i markedet som leverandører af sammenhængende indberetningsløsninger med integration til kundens forretningssystemer.

Både Convergens og Dafolo har en lang tradition og stor erfaring inden for sikker håndtering af dataudveksling men med hver sin profil. Begge virksomheder har i en årrække leveret digitale løsninger til de danske kommuner.

Convergens har i en årrække leveret ESDH-løsninger og siden 2010 løsninger til integration mellem forskellige it-systemer. I 2015 vandt Convergens et udbud om levering af en integrationsplatform til Brugerklubben SBSYS, som er implementeret i alle Brugerklubbens medlemskommuner.

Dafolo har stærke kompetencer inden for selvbetjeningsløsninger og formularløsninger som udvikles kontinuerligt, seneste med lanceringen af DafoloLøsningsportal som et værktøj til tværkommunalt samarbejde om udvikling af specialløsninger.

 

Partnerskab til glæde for kunderne

Det ideelle match mellem Convergens og Dafolo betyder, at vi kan tilbyde kunderne et endnu stærkere produktsortiment og en bred vifte af kompetencer inden for databerigelse og integration, der åbner mulighed for udvikling af nye løsninger, som imødekommer kundernes forretningskrav.

Partnerskabet har allerede resulteret i en række konkrete initiativer: Brugerforum for Convergens’ og Dafolos kunder, fælles stand på Digitaliseringsmessen og udvikling af en fælles selvbetjeningsløsning til indbringelse af klager til husleje- og beboerklagenævn. Og flere tiltag er på vej…