Vi forener kræfterne til gavn for kunderne

04-10-2021

I 2016 købte Dafolo A/S virksomheden Convergens A/S. Målet med erhvervelsen var at styrke vores position i markedet med tilførsel af stor erfaring inden for ESDH-systemer og integrationsløsninger mellem forretningssystemer. Som en naturlig følge af investeringen er alle digitale forretningsaktiviteter nu samlet i en organisatorisk enhed med fusionen af datterselskabet Convergens A/S ind i moderselskabet Dafolo A/S.

Dermed samles mere end 30 engagerede og kompetente medarbejdere til gavn for videreudvikling af digitale løsninger til offentlige virksomheder og organisationer. Dafolo oplever i stigende grad en efterspørgsel på sammenhængende løsninger, hvor selvbetjeningsløsninger, berigelse af data og automatisering af processer understøtter og kvalitetssikrer arbejdsgange under hensyntagen til GDPR. Sammenlægningen styrker os som digitalt udviklingshus, der spænder over alt fra forretningsanalyse, udvikling, professionel UX design til solid test- og kvalitetssikring.

Om sammenlægning siger direktør Stephen Hall Reusch ”Vi har nu et rigtig stærkt organisatorisk set up, og jeg glæder mig rigtig meget til at sætte turbo på udviklingen af nye løsninger, der imødekommer behov og ønsker hos vores kunder.”

Med kombinationen af indsigt i udvikling af brugervenlige selvbetjenings- og formularløsninger og indgående erfaring med integrationsplatforme postfordeling, journalisering og afleveringer til arkivmyndighederne, kan virksomheden nu bidrage med kvalificeret sparring fra det øjeblik, borgere eller virksomheder indberetter data, til sagen er behandlet og journaliseret hos arkivmyndighederne. Vi glæder os meget til at bringe vores viden og faglige kvalifikationer i spil sammen med såvel nuværende som nye kunder.

Stephen Reusch bemærker afslutningsvis ”Responsen fra deltagerne på den netop afholdte Digitaliseringsmesse i Odense vidner om, at både eksisterende og nye kunder ser os som en kvalificeret samarbejdspartner i forhold til sammenhængende digitalisering.”

Yderligere information
Direktør Stephen Hall Reusch, mobil 4020 5350, mail sha@dafolo.dk