Convergens skal videreudvikle SBSIP

28-11-2016

Brugerklubben SBSYS har valgt os som leverandør og samarbejdspartner i forhold til videreudvikling og vedligehold af deres integrationsplatform SBSIP.

De mange kommuner der er medlem af Brugerklubben anvender i dag integrationsplatformen SBSIP, der oprindelig er udviklet i samarbejde med Convergens, til håndtering af en række integrationsopgaver. Og i en netop afsluttet udbudsrunde har Convergens med Dafolo A/S som underleverandør vundet opgaven med at videreudvikle og vedligeholde platformen. I de kommende år skal Convergens således, ud over håndtering af integrationsplatformen, levere den første version af et nyt interface til SBSYS. Igennem øget fokus på brugervenlighed skal der leveres en række klienter, som skal understøtte de nuværende og fremtidige udfordringer, systemet skal imødekomme.

Brugerklubben har en filosofi om, at kommunerne i fællesskab investerer i udvikling af egne løsninger. Det stiller krav til leverandørerne om at være en professionel og faglig kompetent sparringspartner. Sammen med de øvrige leverandører til Brugerklubben skal Convergens sikre kommune-medlemmerne i Brugerklubben en driftssikker løsningsplatform i årene fremover. Således får Convergens en rolle som sparringspartner i forhold til at understøtte forretningskritiske processer til gavn for en sammenhængende digital forvaltning.

Om valget af Convergens siger formand for Forretningsledelsen i Brugerklubben SBSYS Anders Bjært Sørensen: ”Convergens har solid erfaring med udvikling af integrationer imellem kommunale systemer og har desuden stærke kompetencer inden for projektledelse, agile udviklingsprocesser samt et solidt set up for kvalitetssikring. Det har høj prioritet for os, at Brugerklubbens medlemmer får løsninger, der fungerer i praksis og samtidig bidrager til at skabe sammenhæng i den digitale forvaltning”.

Rammeaftalen mellem Brugerklubben SBSYS og Convergens med Dafolo som underleverandør kommer i forlængelse af, at de to virksomheder i april i år indgik en aftale om at forene kræfterne og styrke positionen i markedet som leverandører af sammenhængende indberetningsløsninger med dyb integration til kundens forretningssystemer. Adm. direktør i Convergens Stephen Hall Reusch siger om aftalen: ”Jeg er både glad og stolt på firmaets vegne over at have vundet opgaven. Det er en bekræftelse af, at det vi har arbejdet målrettet med i de seneste år, reelt også skaber værdi for vores kunder. Den høje faglighed hos vores medarbejdere inden for såvel udvikling som projektledelse og user experience er med til at sikre, at vi leverer det, der er brug for.  Vi glæder os meget til at bringe både Covergens’ og Dafolos kompetencer i spil til glæde for de danske kommuner”.

Yderligere information
Adm. direktør Stephen Hall Reusch, Convergens, mobil 4020 5350
Formand for Forretningsledelsen i Brugerklubben SBSYS Anders Bjært Sørensen, mobil 5148 9850