Convergens Integrationsplatform

 

CIS er løsningen på det stigende behov for systemintegration

I takt med at digitaliseringsstrategien skrider frem, stiger behovet for automatiseret afhentning, levering og abonnering på data fra ét eller flere systemer. CIS er løsningen på disse udfordringer, idet løsningen fungerer som et "fuldautomatisk posthus" der konfigureres til at læse, berige og behandle enhver besked-/posttype, som skal integreres fra et system til et andet.

 

CIS tilbyder let, hurtig og effektiv systemintegration

Ganske enkelt giver CIS løsningen mulighed for, via nogle standardiserede integrationspunkter, at lade eksterne systemer og egne systemer "tale sammen". CIS er en færdig løsning, der i sin grundform giver mulighed for en række integrationer. CIS er baseret på åbne standarder.

 

Konfigurér CIS til jeres behov

CIS løsningen indeholder en række komponenter, der gør det muligt, at automatisere og optimere det flow af beskeder/post man ønsker at udveksle mellem to systemer.
Beskedbase: Beskedbasen er en database, hvor alle indkomne beskeder gemmes og "åbnes" med henblik på at finde data i såvel kropstekst som vedhæftede filer, for senere at kunne berige og fordele efter foruddefinerede regler.
Besked beriger: Beskeder kan beriges med information iht. foruddefinerede scenarier.
Regelbase: Base over de opsatte regler / abonnementer. Disse opsættes og administreres i et web-modul af brugeren.
Fordeler: Baseret på hvilke kriterier beskeden opfylder, og de opsatte regler, fordeles denne videre ad de konfigurerede kanaler.

 

En løsning med mange integrationspunkter

Der udvikles løbende på platformen og CIS løsningen er i drift i 5 kommuner og giver mulighed for integration til flere systemer, herunder Netforvaltning Sundhed, OIB Borger/NJ2, KMD sag, Byg & Miljø, SD løn, APOS2, SMTP, FTP, Digital Post, Virk.dk med flere. Hos Convergens har vi stor erfaring og indgående kendskab til processen omkring systemintegrationer, hvilket får design af løsning og implementering til at være let og smidig.

 

Brugerklubben SBSYS vælger Convergens’ integrationsplatform

Valget faldt på Convergens CIS platform, der opfyldt de opstillede krav til bl.a. løs koblet arkitektur, fleksibel adgang for 3. parts integrationer og en robust, driftsikker og velafprøvet løsningsarkitektur.
Brugerklubbens nye platform, SBSIP, har i første fase implementeret moduler til integration til Digital Post, Sag & Dokument baseret på OIO standarden og integration til SBSYS ESDH.
Ønsker du mere information om SBSIP-platformen der er udviklet til Brugerklubben SBSYS, er du velkommen til at kontakte Jørgen Kristensen Rasch på telefon 2159 3660.

 

Kontakt os og hør mere

For yderligere information om effektiv systemintegration kan du kontakte Stephen Hall Reusch på sha@convergens.dk eller telefon 7020 3820.