Byg & Miljø, BOM

Convergens har i samarbejde med kommunerne Gladsaxe, Gribskov og Ikast-Brande udviklet en Byg og miljø-løsning der automatisk afhenter og fordeler ansøgninger og besvarelser fra ”Byg og miljø” for myndigheder. Herfra kan myndigheden let forestå den videre behandling af sagerne. Løsningen er baseret på Convergens eksisterende I/O Manager.

Med digitaliseringsstrategien er der sket en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening, og i starten af 2015 skal hele 80 % af borgernes kommunikation med det offentlige ske digitalt. Kommunikationen er allerede blevet gjort digital på en række områder i forbindelse med indførelsen af de første to digitale bølger, og når Obligatorisk digital selvbetjening (bølge tre) træder i kraft pr. 1. december 2014, skal yderligere områder digitaliseres.

Den 1. december 2014 bliver det nemlig obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder. Fokus vil være på at udvælge de obligatoriske områder og forberede lovgivning, men stiller samtidig krav til, at kommunen skal stille en digital løsning til rådighed på de opgaveområder, der indgår i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Byg & miljø, som er en del af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger, er én løsning der bruges flittigt og kræver mange ressourcer at behandle. Du kan læse mere om selve Byg og Miljø her.

 

Convergens' nye løsning simplicficerer processen

Med løsningen fra Convergens kan myndighederne nu automatisk få afhentet og fordelt beskeder til de rette afdelinger, og myndighederne slipper dermed for den manuelle håndtering som hidtil har været en yderst ressourcekrævende proces. Selvbetjeningssystem skal sikre gode og effektive løsninger på markedet, som alle landets 98 kommuner kan købe.

Byg og miljø-løsningen er en udvidelse af den Regelmotor som Convergens har udviklet sammen med Købehavns Kommune. Udover at kunne hente ansøgninger og besvarelser fra Byg og Miljø, kan løsningen også hente Digital Post beskeder fra Virk.dk og Borger.dk. Regelmotoren udnytter Convergens eksisterende I/O Manager, som er opbygget omkring nogle OpenSource produkter, hvor de centrale er CentOS, Jboss/Wildfly, MariaDB mm. I/O Manageren leveres som en virtuel-server, som afvikles i myndighedens driftsmiljø, og overvåges dagligt af Convergens support personel.

Løsningen giver mulighed for at opsætte regler, således at de afhentede ansøgninger fordeles automatisk efter foruddefinerede kriterier. Eksempelvis at miljø-ansøgninger fordeles forskelligt fra bygge-ansøgninger. Der kan også opsættes regler der eksempelvis fordeler på KL-journalnumre, sagstyper mv.. Alle regler sættes op og styres via et simpelt web-interface af en superbruger. I modulet er det også muligt at se statistik for de enkelte regler.

 

Mulighed for fuld integration

I Gladsaxe, Gribskov og Ikast-Brande Kommuner er man gået endnu længere end blot afhentning og fordeling af indkomne ansøgninger. Convergens har til de tre kommuner udviklet en fuld integration, således at ansøgningerne automatisk bliver oprettet i deres ESDH-løsning og dermed også gør det muligt at kunne svare ansøgeren direkte retur i BOM-løsningen fra deres ESDH system. Gladsaxe, Gribskov og Ikast Brande’s ESDH-løsning udbyder et standardiseret OIO Sag og OIO Dokument inter- face som Regelmotoren integrerer med for at registrere ansøgningssagen og dens dokumenter.

Ønsker man at hente ansøgninger helt ind i ESDH-løsningen, eller andre systemer, er det muligt at udvikle en integrationskomponent der sikrer integration til den specifikke løsning.

Løsningen leveres som en virtuel-server, der afvikles i myndighedens driftsmiljø, og overvåges dagligt at Convergens supportafdeling.

 

Få en præsentation af løsningen med egne data

Løsningen installeres let, og ønsker I at automatisere arbejdsgangene omkring Byg & Miljø-løsningen, er I velkomne til at kontakte os for et uforpligtende inspirationsmøde. Kontakt Stephen Hall Reusch for nærmere aftale på mail  sha@convergens.dk eller telefon 7020 3820. 

Download PDF med kort præsentation af løsningen her.